Legal Notice

"POL-KRES AGRA" Sp. Z O.O.

ul. Północna 5, 21-500 Biała Podlaska

tel. 83 342-48-45


NIP: 537-21-75-000 

KRS 0000012672 SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁA GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KAPITAŁ ZAKŁADOWY W WYSOKOŚCI 300 000 zł


Jesteśmy uczestnikiem Programu

RZETELNA Firma

Sprawdź naszą rzetelność na

https://www.rzetelnafirma.pl/2U9ZHP1P